Hướng dẫn tạo RuBik đẹp bằng ảnh bạn trên Android

Sunday, August 30, 2015

Tạo RuBik đẹp bằng ảnh bạn trên máy chạy Android


Tham gia hội Android trên Facebook: CLICK

Demo:

Bạn Download các Apps (trong store)
như trong video rồi làm theo nhé...

Xem video HD: CLICK

Tuy nhiên sẽ không được đẹp như làm trên máy tính như dưới:


*Xem video làm trên máy tính: CLICK

Enjoy!!!

5 comments:

 
All For Android Free © 2013 | Plantilla diseñada por Ciudad Blogger